PF 2019

(Vytvorené: 27.12.2018 15:50, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. ďakuje všetkým svojim účastníkom, klientom, emitentom, dodávateľom a ostatným obchodným partnerom za spoluprácu v uplynulom roku.

Do roku 2019 vám prajeme veľa obchodných úspechov a v osobnom živote veľa zdravia a spokojnosti. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v novom roku!

PF 2019