Partnerstvo konferencie Kapitálový trh pokračuje

(Vytvorené: 24.05.2019 15:30, Zdroj: NCDCP)

Už po štvrý raz sa NCDCP rozhodol uzatvoriť partnerský vzťah s organizátormi výročnej medzinárodnej konferencie "KAPITÁLOVÝ TRH 2019", ktorá sa uskutoční v dňoch 6. a 7. júna 2019.

Toto prestížne podujatie je primárne určené pre obchodníkov s cennými papiermi a ostatných účastníkov kapitálového trhu a tentoraz sú v centre jeho pozornosti riešenia na mieru pre kvalifikovaných investorov a prezentácia  konkrétnych investičných tipov a stratégií.  Organizátormi konferencie sú už tradične spoločnosť MAFRA Slovakia (vydavateľ denníka Hospodárske noviny) a Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

8. ročník konferencie Kapitálový trh sa po prvý raz koná ako dvojdňové stretnutie odborníkov z oblasti obchodovania s cennými papiermi a je doplnený o spoločenský program, pričom dôstojnými kulisami mu budú naše veľhory, keďže miestom jeho konania je Horný Smokovec.

Viac o programe a možnosti registrácie sa dozviete na tejto webovej adrese.

Kapitálový trh 2019 plagát