Organizujeme ďalšie stretnutie s naším informačným systémom

(Vytvorené: 09.09.2016 11:00, Zdroj: NCDCP)

Na základe pozitívnych ohlasov na prvý beh školení v marci t. r. a v nadväznosti na spustenie ostrej prevádzky Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) opätovne organizuje pre svojich nových i budúcich členov a klientov krátke inštruktážne školenie užívateľov informačného systému.

Školenie je prednostne určené pre pracovníkov útvarov Back Office a Front Office finančných trhov z bánk, obchodníkov s cennými papiermi a ostatných inštitúcií kapitálového trhu.

Cieľom školenia je predstaviť novým užívateľom tzv. Hlavný informačný systém (HIS) NCDCP a jeho funkcionality podľa jednotlivých modulov umožňujúcich spracovanie registračných služieb, služieb vyrovnania obchodov, informačných a ďalších služieb poskytovaných zo strany NCDCP v zmysle zákona o cenných papierov. Priestor však dostanú aj odpovede na otázky z oblasti informačných technológií.

Školenie sa uskutoční v stredu 28.9.2016 v priestoroch Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., na Trnavskej ceste 100 v Bratislave (budova Omnipolis, 7. poschodie) od 9.00 do 12.00 hodiny.

Svoju účasť, prosím, potvrďte najneskôr 23.9.2016. Bližšie informácie poskytne a prihlášky na školenie registruje: Ing. Ivan Straka, e-mail: ivan.straka@ncdcp.sk, tel.: 02/482 15 502. Nižšie nájdete pozvánku na školenie.

Tešíme sa na stretnutie s vami!