Opäť sú tu akciové zľavy z cenníka!

(Vytvorené: 07.11.2016 17:30)

Po pozitívnych ohlasoch zo strany účastníkov kapitálového trhu a s cieľom zatraktívniť vybrané služby ponúkané Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s., prichádzame pred koncom roka s ďalšou akciovou zľavou na vybrané poplatky za služby v oblasti registrácie zoznamov akcionárov - majiteľov listinných akcií na meno.

Dozorná rada spoločnosti Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., na svojom zasadnutí dňa 27.10.2016 schválila s účinnosťou od 1. decembra 2016 akciovú zľavu na vybraný poplatok za službu registrácie zoznamu akcionárov (majiteľov listinných akcií na meno) do evidencie NCDCP. Zľavu bude možné uplatniť do 31.12.2016 a bližšie detaily nájdete v Oznámení o akciových zľavách na vybraných poplatkoch č. 2/2016.