Októbrová štatistika NCDCP

(Vytvorené: 06.11.2018 14:10, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31. októbru 2018.

Štatistiku NCDCP za mesiac október 2018, resp. podľa stavu k 31.10.2018, nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.