Nový Prevádzkový poriadok a Cenník služieb nadobudli účinnosť

(Vytvorené: 30.10.2017 10:15, Zdroj: NCDCP)

V nadväznosti na prechod NCDCP na platformu T2S k 30.10.2017 nadobudli účinnosť aj nové základné dokumenty centrálneho depozitára: Prevádzkový poriadok NCDCP a Cenník služieb NCDCP.

Súčasne s novým prevádzkovým poriadkom od 30. októbra platia aj nové verzie dvoch vykonávacích predpisov - Vykonávací predpis č. 2 "Postup Depozitára a účastníkov systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi" a Vykonávací predpis č. 3 "Technická špecifikácia Hlavného informačného systému NCDCP, 1. časť: Popis U2A rozhrania". Všetky tri dokumenty nájdete zverejnené vo webovej sekcii Pravidlá a predpisy.

Nový cenník služieb je publikovaný v sekcii Cenník NCDCP.