Novembrová štatistika NCDCP

(Vytvorené: 05.12.2019 11:00, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 30. novembru 2019.

Štatistiku NCDCP za mesiac november 2019, resp. podľa stavu k 30.11.2019, nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.