Nové vzorové formuláre už na webe!

(Vytvorené: 31.08.2017 16:55, Zdroj: NCDCP)

V nadväznosti na nový Prevádzkový poriadok NCDCP, ktorý nadobudol účinnosť 3. júla 2017, a v súlade s novými pravidlami európskej legislatívy sme pre klientov a záujemcov o služby Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. pripravili a zverejnili nové vzorové dokumenty, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu s NCDCP.

Odteraz nájdete vo webovej sekcii Účastník tieto vzorové formuláre:

  • Žiadosť o prístup k službám NCDCP,
  • Zmluva o prístupe účastníka k službám NCDCP a
  • Všeobecné obchodné podmienky k Zmluve o prístupe účastníka k službám NCDCP.

Všetky uvedené dokumenty majú interaktívny formát, ktorý umožňuje prehľadné vyplňovanie údajov, zníženie administratívnej náročnosti a zrýchlenie celkového procesu vybavenia žiadosti.