Nové emisie v NCDCP

(Vytvorené: 31.01.2017 18:05, Zdroj: NCDCP)

Do portfólia Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., pribudli nové registrácie emisií listinných cenných papierov - akcií na meno, ako aj emisie zaknihovaných cenných papierov.

Aktualizovaný prehľad emisií listinných i zaknihovaných cenných papierov registrovaných v NCDCP nájdete v sekcii Emisie v NCDCP.