Nové emisie v NCDCP

(Vytvorené: 16.12.2016 08:15)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., zaregistroval ďalšie emisie zaknihovaných i listinných cenných papierov - akcií na meno. V prípade listinných cenných papierov tak emitenti využili decembrovú 50%-nú akciovú zľavu na poplatku za službu registrácie emisie.

Aktualizované prehľady emisií zaknihovaných a emisií listinných cenných papierov registrovaných v NCDCP nájdete v sekcii Emisie v NCDCP.