Nové emisie a štatistika NCDCP

(Vytvorené: 06.03.2017 14:10, Zdroj: NCDCP)

Do registrov emitentov vedených Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. (NCDCP) pribudli vo februári nové prípady emisíí zaknihovaných cenných papierov i listinných akcií na meno.

Aktualizované zoznamy emitentov cenných papierov podľa stavu k 6.3.2017 sú publikované vo webovej sekcii Emisie. Sumárnu štatistiku výsledkov NCDCP k 28.2.2017 nájdete tu.