Nové akciové zľavy NCDCP

(Vytvorené: 27.02.2018 10:20, Zdroj: NCDCP)

V snahe podporiť aktivity emitentov cenných papierov na slovenskom kapitálovom trhu, prichádza Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) od 27. februára s novými akciovými zľavami na vybrané poplatky za služby registrácie emisie investičných certifikátov a dlhopisov.

Dozorná rada NCDCP na základe návrhu predstavenstva spoločnosti, odsúhlaseného Poradným výborom NCDCP, schválila s účinnosťou od 27.2.2018 akciové zľavy na vybrané poplatky za registráciu nových emisií i registráciu navýšenia objemu emisií investičných certifikátov a dlhopisov, ktoré bude možné uplatniť do konca roka 2018.

Bližšie detaily ohľadom akciových zliav nájdete v Oznámení o akciových zľavách na vybraných poplatkoch č. 5/2018.