NCDCP už tretí raz partnerom konferencie Kapitálový trh

(Vytvorené: 16.05.2018 13:35, Zdroj: NCDCP)

Na základe pozitívnych skúseností zo spolupráce z rokov 2016 a 2017 sa Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) rozhodol aj tento rok uzatvoriť partnerský vzťah s organizátormi výročnej medzinárodnej konferencie "KAPITÁLOVÝ TRH 2018".

Podujatie, ktoré je už niekoľko rokov významnou odbornou platformou pre účastníkov a inštitúcie kapitálového trhu, tradične organizujú vydavateľstvo MAFRA Slovakia (vydavateľ denníka Hospodárske noviny) a Asociácia obchodníkov s cennými papiermi.

Ústrednou témou tohtoročnej konferencie, ktorá sa uskutoční 14. júna 2018 v Bratislave, je Investovanie do dlhopisov. So svojimi príspevkami vystúpia mnohí odborníci z tejto oblasti, o. i. aj známy behaviorálny ekonóm z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied, Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc., ale napríklad aj zástupca nášho klienta - účastníka NCDCP, spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Ing. Maroš Ďurík.

Viac informácií o programe konferencie sa dozviete tu.