NCDCP sa stal členom existujúceho slovenského depozitára

(Vytvorené: 25.07.2016 08:00, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. sa stal členom existujúceho Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej aj "CDCP").

Členstvo NCDCP v existujúcom centrálnom depozitári je nevyhnutným predpokladom pre vytvorenie účinného prepojenia medzi oboma tuzemskými depozitármi. Po zriadení držiteľského účtu NCDCP v CDCP sa vytvoria formálne i praktické podmienky pre vykonávanie príslušných operácií v rámci slovenského kapitálového trhu.