NCDCP sa podrobil hodnoteniu štandardmi CPSS-IOSCO

(Vytvorené: 16.02.2017 15:10, Zdroj: NCDCP)

V nadväznosti na samohodnotenie vykonané v období od júna do októbra 2016 pre účely posúdenia spôsobilosti systému vysporiadania transakcií s cennými papiermi zo strany Eurosystému (securities settlement system eligibility assessment), Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., aktuálne zodpovedal otázky v dotazníku Diclosure framework for financial market infrastructures.

Vyplnený a zverejnený dotazník Disclosure framework for financial market infrastructures je podkladom pre hodnotenie NCDCP špecializovanými výbormi Banky pre medzinárodné zúčtovanie (Bank for International Settlement) - CPSS a IOSCO.

Kompletný dotazník spolu s súvisiacimi informáciami zverejňujeme v zmysle odporúčania Národnej banky Slovenska a požiadaviek PFMI v tejto sekcii