Mesačná štatistika NCDCP - august 2020

(Vytvorené: 07.09.2020 14:05, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31. augustu 2020.

Štatistiku NCDCP za mesiac august 2020, resp. podľa stavu k 31.08.2020 nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.