Marcová štatistika

(Vytvorené: 05.04.2019 15:35, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. publikoval svoje výsledky podľa stavu k 31. marcu 2019.

Štatistiku NCDCP za mesiac marec 2019, resp. podľa stavu k 31.03.2018, nájdete v príslušnom dokumente vo webovej sekcii Štatistika.