Májová štatistika NCDCP

(Vytvorené: 03.06.2020 17:40, Zdroj: NCDCP)

Zverejňujeme aktuálne výsledky činnosti NCDCP podľa stavu k 31.5.2020, resp. za prvých päť mesiacov tohto roka.

Štatistiku NCDCP za mesiac máj 2020, resp. podľa stavu k 31.05.2020 nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.