K T2S o krok bližšie

(Vytvorené: 17.05.2016 16:00, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., uzatvoril rámcovú dohodu s Európskou centrálnou bankou vzťahujúcu sa k projektu pristúpenia do eurosystému zúčtovania a vyrovnania operácií na kapitálovom trhu (Projekt TARGET2-Securities, T2S).

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.,  uzatvoril rámcovú dohodu s Európskou centrálnou bankou vzťahujúcu sa k projektu pristúpenia do eurosystému zúčtovania a vyrovnania operácií na kapitálovom trhu (Projekt TARGET2-Securities, T2S). 

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., má schválený adaptačný plán T2S a pripravený systém a personál na zvládnutie migrácie do systému T2S. O ďalšom postupe a účasti NCDCP v predmetnom projekte budeme priebežne informovať.