Júnová štatistika NCDCP

(Vytvorené: 14.07.2021 16:10, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 30. júnu 2021.

Štatistiku NCDCP za mesiac jún 2021, resp. podľa stavu k 30.06.2021 nájdete vo webovej sekcii Štatistika
 
Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.