Júlová štatistika NCDCP

(Vytvorené: 02.08.2019 15:25, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31. júlu 2019.

Štatistiku NCDCP za mesiac júl 2019, resp. podľa stavu k 31.07.2019, nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.