Júlová štatistika NCDCP

(Vytvorené: 06.08.2020 13:50, Zdroj: NCDCP)

Zverejňujeme aktuálne výsledky činnosti NCDCP podľa stavu k 31.07.2020.

Štatistiku NCDCP za mesiac júl 2020, resp. podľa stavu k 31.07.2020 nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.