Januárová štatistika

(Vytvorené: 08.02.2019 13:45, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., zverejnil štatistické údaje za prvý mesiac roka 2019.

Štatistiku NCDCP za mesiac január, resp. podľa stavu k 31.1.2019, nájdete vo webovej sekcii Štatistika. Okrem pravidelného mesačného prehľadu je v tejto sekcii publikovaná aj ročná štatistika vybraných ukazovateľov činnosti centrálneho depozitára za roky 2017 a 2018.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.