Januárová štatistika NCDCP

(Vytvorené: 05.02.2020 14:00, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31. januáru 2020.

Štatistiku NCDCP za mesiac január 2020, resp. podľa stavu k 31.01.2020 nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.