Gratulácia od ECSDA

(Vytvorené: 22.08.2018 16:00, Zdroj: NCDCP)

K získaniu povolenia na činnosť centrálneho depozitára v súlade s nariadením CSDR sme dostali viaceré gratulácie od našich klientov a partnerov. Odosielateľom jednej z nich je aj Európska asociácia centrálnych depozitárov cenných papierov (ECSDA).

V emailovej správe z 21. augusta 2018 adresovanej generálnemu riaditeľovi NCDCP, p. Ľuborovi Jenisovi, sa píše: "V nadväznosti na skvelú správu, ktorú sme od Vás obdržali, by sme chceli NCDCP zablahoželať k získaniu povolenia na poskytovanie služieb v zmysle európskeho nariadenia CSDR. Veríme, že tento významný krok umožní Vášmu centrálnemu depozitáru dosahovať ďalšie úspechy."

Za všetky blahoželania úprimne ďakujeme!

Viac informácií k získaniu povolenia na činnosť centrálneho depozitára pre NCDCP nájdete tu.