Elektronický zoznam akcionárov odteraz rýchlo a jednoducho!

(Vytvorené: 02.12.2016 15:35, Zdroj: NCDCP)

V súvislosti so službou vedenia zoznamov akcionárov určenou pre emitentov listinných akcií na meno si Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) v prípade, ak má zoznam akcionárov obsahovať viac ako 10 akcionárov, vyhradzuje právo požadovať jeho predloženie v elektronickej forme. Za účelom vyhotovenia zoznamu akcionárov majú emitenti odteraz možnosť využiť aplikáciu eLCPXml, ktorá si nevyžaduje žiadnu osobitnú inštaláciu.

Aplikácia eLCPXml na tvorbu vstupného textového súboru XML je emitentom k dispozícii vo formáte ZIP v sekcii Nová emisia. Po kliknutí na ikonu aplikácie sa užívateľovi automaticky ponúkne možnosť jej stiahnutia a následného rozbalenia do zvoleného adresára v počítači alebo notebooku.

Podmienkou spustenia programu eLCPXml.exe je vloženie prístupového hesla, ktoré NCDCP emitentovi odovzdá po podpísaní Zmluvy o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno. Užívateľská príručka k práci s aplikáciou je súčasťou balíka eLCPXml.