Držiteľský účet NCDCP v CDCP zriadený!

(Vytvorené: 07.10.2016 17:45, Zdroj: NCDCP)

Oznamujeme vám, že Národnému centrálnemu depozitáru cenných papierov, a. s., bol dňa 6. októbra 2016 zriadený držiteľský účet v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (evident účtu).