Dôležité upozornenia súvisiace s migráciou do T2S

(Vytvorené: 04.10.2017 11:20, Zdroj: NCDCP)

V súvislosti s migráciou NCDCP do systému T2S si vás dovoľujeme informovať, že v dňoch 18.10. až 27.10.2017 NCDCP nebude registrovať emisie zaknihovaných cenných papierov a uzatvárať zmluvy o prístupe účastníka k službám NCDCP s účinnosťou spadajúcou do uvedeného časového intervalu.

V súrnych prípadoch, prosím, kontaktujte NCDCP za účelom konzultácie a možnosti udelenia výnimky.

Súčasne si vás dovoľujeme upozorniť, že v informačnom systéme NCDCP nie je možné zadať inštrukcie vyrovnania s dopredným dátumom splatnosti 30.10.2017. Dôvodom je skutočnosť, že čakajúce inštrukcie vyrovnania s týmto dátumom splatnosti nebudú migrované. Inštrukcie vyrovnania s týmto dátumom splatnosti budú zadávané až dňa 30.10.2017, po úspešnej migrácii NCDCP do systému T2S. NCDCP vám týmto ďakuje za pochopenie.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom našich komunikačných kanálov – emailovej adresy info@ncdcp.sk, kontaktného formuláru, formuláru HelpDesk alebo telefonicky.