Ďalší účastník schválený!

(Vytvorené: 03.05.2018 13:05, Zdroj: NCDCP)

V súlade s Prevádzkovým poriadkom NCDCP a na základe splnenia požadovaných kritérií Predstavenstvo NCDCP schválilo dňa 2. mája 2018 Žiadosť o prístup k službám Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. pre Národnú banku Slovenska.

Záujem centrálnej banky o získanie statusu účastníka NCDCP považujeme za silný prejav dôvery inštitúcie, ktorá je zo zákona súčasne aj  orgánom dohľadu. Uzatvorenie zmluvy o prístupe NBS k službám NCDCP predpokladáme v najbližších dňoch.