Augustová štatistika NCDCP

(Vytvorené: 10.09.2018 13:25, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31. augustu 2018.

Štatistiku NCDCP za mesiac august 2018, resp. podľa stavu k 31.8.2018, nájdete vo webovej sekcii Štatistika.

Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.