Augustová štatistika NCDCP

(Vytvorené: 10.09.2021 11:45, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31. augustu 2021.

Štatistiku NCDCP za mesiac august 2021, resp. podľa stavu k 31.08.2021 nájdete vo webovej sekcii Štatistika
 
Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.