Aprílová štatistika NCDCP

(Vytvorené: 05.05.2021 09:05, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 30. aprílu 2021.

Štatistiku NCDCP za mesiac apríl 2021, resp. podľa stavu k 30.04.2021 nájdete vo webovej sekcii Štatistika
 
Pripomíname, že priebežne aktualizované zoznamy emitentov zaknihovaných cenných papierov a zoznamy emitentov listinných akcií na meno, ktorých emisie sú registrované v NCDCP, nájdete vo webovej sekcii Emisie - zoznamy akcionárov.