Akciové zľavy z cenníka sú tu opäť!

(Vytvorené: 10.02.2017 11:05, Zdroj: NCDCP)

So zámerom podporiť aktivity emitentov cenných papierov na slovenskom kapitálovom trhu, prichádza Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), s novými akciovými zľavami na vybrané poplatky za služby v oblasti emisií zaknihovaných dlhopisov i listinných akcií na meno.

Dozorná rada NCDCP na svojom zasadnutí dňa 9.2.2017 schválila s účinnosťou od 10. februára 2017 akciové zľavy na vybrané poplatky, ktoré bude možné uplatniť do 30. júna 2017. Bližšie detaily nájdete v Oznámení o akciových zľavách na vybraných poplatkoch č. 3/2017.