Oznamy

 • Štatistika za december a rok 2020

  (Vytvorené: 11.01.2021 11:55, Zdroj: NCDCP)

  NCDCP zverejnil štatistické údaje podľa stavu k 31. decembru 2020.

 • PF 2021

  (Vytvorené: 28.12.2020 08:35, Zdroj: NCDCP)

  NCDCP ďakuje všetkým svojim účastníkom, klientom, emitentom, dodávateľom a ostatným obchodným partnerom za spoluprácu v neľahkom roku 2020. Vážime si vašu priazeň a pochopenie pre sťažené prevádzkové podmienky limitujúce možnosti štandardných obchodných kontaktov.

 • Zmena prevádzkového režimu!

  (Vytvorené: 22.12.2020 08:50, Zdroj: NCDCP)

  V zmysle uznesenia Vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45 zo 17. decembra 2020 Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. s účinnosťou odo dňa 22.12.2020 uzatvára pre verejnosť svoje prevádzkové priestory a podateľňu v sídle spoločnosti na 7. poschodí administratívnej budovy Omnipolis na Trnavskej ceste 100 v Bratislave, t. j. od uvedeného dňa až do odvolania neposkytuje svoje služby za osobnej prítomnosti klientov.

 • Zrušenie emisií

  (Vytvorené: 12.12.2020 18:35, Zdroj: NCDCP)

  NCDCP týmto informuje, že dňa 10. decembra 2020 boli zrušené tri emisie zaknihovaných dlhopisov emitenta Across Funding, a.s..

 • Štatistika NCDCP za november 2020

  (Vytvorené: 07.12.2020 16:25, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 30. novembru 2020.