Oznamy

 • Augustová štatistika NCDCP

  (Vytvorené: 10.09.2018 13:25, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31. augustu 2018.

 • Gratulácia od ECSDA

  (Vytvorené: 22.08.2018 16:00, Zdroj: NCDCP)

  K získaniu povolenia na činnosť centrálneho depozitára v súlade s nariadením CSDR sme dostali viaceré gratulácie od našich klientov a partnerov. Odosielateľom jednej z nich je aj Európska asociácia centrálnych depozitárov cenných papierov (ECSDA).

 • Štatistika NCDCP za júl 2018

  (Vytvorené: 07.08.2018 15:00, Zdroj: NCDCP)

  NCDCP zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31. júlu 2018.

 • Hľadáme nového kolegu do tímu IT

  (Vytvorené: 03.08.2018 15:35, Zdroj: NCDCP)

  NCDCP hľadá do svojho tímu informačných technológií novú posilu. Ak ste doma v oblasti informačných technológií a spojenie s problematikou cenných papierov vidíte ako zaujímavú profesionálnu šancu, pozrite si podmienky pre obsadenie tohto voľného pracovného miesta.

 • NCDCP získal povolenie na činnosť centrálneho depozitára podľa CSDR

  (Vytvorené: 01.08.2018 10:15, Zdroj: NCDCP)

  Národná banka Slovenska, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2014 (ďalej len „Nariadenie č. 909/2014“ alebo „CSDR“) a zákonom o cenných papieroch, udelila Národnému centrálnemu depozitáru cenných papierov, a. s., povolenie na činnosť centrálneho depozitára. Povolenie nadobudlo účinnosť 31. júla 2018.