Oznamy

 • Štatistika NCDCP k 31.1.2017

  (Vytvorené: 02.02.2017 17:15)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) zverejnil štatistické údaje k 31.1.2017. Odteraz budú tieto údaje publikované na webovej stránke NCDCP v pravidelnej frekvencii po skončení kalendárneho mesiaca.

 • Nové emisie v NCDCP

  (Vytvorené: 31.01.2017 18:05, Zdroj: NCDCP)

  Do portfólia Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., pribudli nové registrácie emisií listinných cenných papierov - akcií na meno, ako aj emisie zaknihovaných cenných papierov.

 • Aktuálne o NCDCP v tlači

  (Vytvorené: 20.12.2016 10:30)

  Denník HOSPODÁRSKE NOVINY priniesol vo svojom printovom a elektronickom vydaní 20. decembra 2016 príspevok o aktuálnom dianí v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a. s.. Článok obsahuje aj zaujímavé postrehy prvých členov centrálneho depozitára.

 • Nové emisie v NCDCP

  (Vytvorené: 16.12.2016 08:15)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., zaregistroval ďalšie emisie zaknihovaných i listinných cenných papierov - akcií na meno. V prípade listinných cenných papierov tak emitenti využili decembrovú 50%-nú akciovú zľavu na poplatku za službu registrácie emisie.

 • Elektronický zoznam akcionárov odteraz rýchlo a jednoducho!

  (Vytvorené: 02.12.2016 15:35, Zdroj: NCDCP)

  V súvislosti so službou vedenia zoznamov akcionárov určenou pre emitentov listinných akcií na meno si Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) v prípade, ak má zoznam akcionárov obsahovať viac ako 10 akcionárov, vyhradzuje právo požadovať jeho predloženie v elektronickej forme. Za účelom vyhotovenia zoznamu akcionárov majú emitenti odteraz možnosť využiť aplikáciu eLCPXml, ktorá si nevyžaduje žiadnu osobitnú inštaláciu.