Oznamy

 • Nové emisie a štatistika NCDCP

  (Vytvorené: 06.03.2017 14:10, Zdroj: NCDCP)

  Do registrov emitentov vedených Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. (NCDCP) pribudli vo februári nové prípady emisíí zaknihovaných cenných papierov i listinných akcií na meno.

 • Nový Prevádzkový poriadok!

  (Vytvorené: 03.03.2017 13:50, Zdroj: NCDCP)

  Na našej webovej stránke nájdete nový Prevádzkový poriadok Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., ktorý zohľadňuje posledné legislatívne zmeny dotýkajúce sa oblasti cenných papierov a kapitálového trhu, a tiež zavedenie novej právnej formy podnikania - jednoduchej spoločnosti na akcie.

 • NCDCP sa podrobil hodnoteniu štandardmi CPSS-IOSCO

  (Vytvorené: 16.02.2017 15:10, Zdroj: NCDCP)

  V nadväznosti na samohodnotenie vykonané v období od júna do októbra 2016 pre účely posúdenia spôsobilosti systému vysporiadania transakcií s cennými papiermi zo strany Eurosystému (securities settlement system eligibility assessment), Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., aktuálne zodpovedal otázky v dotazníku Diclosure framework for financial market infrastructures.

 • Akciové zľavy z cenníka sú tu opäť!

  (Vytvorené: 10.02.2017 11:05, Zdroj: NCDCP)

  So zámerom podporiť aktivity emitentov cenných papierov na slovenskom kapitálovom trhu, prichádza Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), s novými akciovými zľavami na vybrané poplatky za služby v oblasti emisií zaknihovaných dlhopisov i listinných akcií na meno.

 • Od 1.3.2017 platí nový Cenník NCDCP

  (Vytvorené: 10.02.2017 10:10)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), upozorňuje členov, emitentov, majiteľov účtov i ostatné subjekty pôsobiace na kapitálovom trhu, na nový cenník, ktorý nadobudne účinnosť 1. marca 2017.