Oznamy

 • Vo výročnej správe AGC aj o nás

  (Vytvorené: 10.04.2020 17:35, Zdroj: NCDCP)

  NCDCP sa minulý rok už po štvrtý raz zapojil do medzinárodného projektu výročného zberu údajov o depozitároch cenných papierov, ktorý organizuje svetová Asociácia globálnych správcov aktív (AGC). Aj z tohto dôvodu sa o účasti NCDCP zmieňuje jej Správa pre klientov a zúčastnené depozitáre za rok 2019.

 • Marcová štatistika NCDCP

  (Vytvorené: 07.04.2020 14:15, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31.3.2020.

 • Dôležité upozornenie pre klientov

  (Vytvorené: 16.03.2020 18:40, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením nákazy COVID-19 prijal nasledovné opatrenia, ktoré sú obsahom nasledujúceho oznámenia:

 • Štatistika NCDCP k 29.02.2020

  (Vytvorené: 03.03.2020 15:40, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 29. februáru 2020.

 • Na Slovensku bude jeden centrálny depozitár cenných papierov

  (Vytvorené: 21.02.2020 11:15, Zdroj: CDCP a NCDCP)

  Na Slovensku bude pôsobiť a poskytovať svoje služby jeden centrálny depozitár cenných papierov. Snahu urobiť spoločné kroky na zjednotenie dvoch súčasných depozitárov urobili Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. a Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. podpisom memoranda o porozumení a spolupráci, ku ktorému sa pripojili aj ich akcionári Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Zjednotený depozitár bude spĺňať súčasné požiadavky európskej legislatívy a medzinárodných štandardov.