Oznamy

 • Marcová štatistika

  (Vytvorené: 05.04.2019 15:35, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. publikoval svoje výsledky podľa stavu k 31. marcu 2019.

 • Nový prevádzkový poriadok

  (Vytvorené: 06.03.2019 11:50, Zdroj: NCDCP)

  Dňa 6. marca 2019 nadobudli účinnosť nové znenia Prevádzkového poriadku NCDCP a dvoch vykonávacích predpisov.

 • Štatistika NCDCP za február 2019

  (Vytvorené: 06.03.2019 09:40, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 28. februáru 2019.

 • Nový prevádzkový poriadok a vykonávacie predpisy

  (Vytvorené: 21.02.2019 13:35, Zdroj: NCDCP)

  Predstavenstvo NCDCP schválilo nové znenia Prevádzkového poriadku a dvoch vykonávacích predpisov. Nové verzie týchto dokumentov budú účinné od 6. marca 2019.

 • Januárová štatistika

  (Vytvorené: 08.02.2019 13:45, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., zverejnil štatistické údaje za prvý mesiac roka 2019.