Oznamy

 • NCDCP je prepojený s burzovým systémom

  (Vytvorené: 11.11.2016 14:05, Zdroj: NCDCP)

  Národná banka Slovenska vo svojom rozhodnutí z 10.11.2016 po vykonanom preverení plnoautomatického prepojenia informačných systémov Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP) a Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) a vyhodnotení dokladov a informácií predložených NCDCP konštatovala, že "NCDCP je oprávnený vykonávať činnosť zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému".

 • Opäť sú tu akciové zľavy z cenníka!

  (Vytvorené: 07.11.2016 17:30)

  Po pozitívnych ohlasoch zo strany účastníkov kapitálového trhu a s cieľom zatraktívniť vybrané služby ponúkané Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s., prichádzame pred koncom roka s ďalšou akciovou zľavou na vybrané poplatky za služby v oblasti registrácie zoznamov akcionárov - majiteľov listinných akcií na meno.

 • Držiteľský účet NCDCP v CDCP zriadený!

  (Vytvorené: 07.10.2016 17:45, Zdroj: NCDCP)

  Oznamujeme vám, že Národnému centrálnemu depozitáru cenných papierov, a. s., bol dňa 6. októbra 2016 zriadený držiteľský účet v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (evident účtu).

 • Organizujeme ďalšie stretnutie s naším informačným systémom

  (Vytvorené: 09.09.2016 11:00, Zdroj: NCDCP)

  Na základe pozitívnych ohlasov na prvý beh školení v marci t. r. a v nadväznosti na spustenie ostrej prevádzky Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) opätovne organizuje pre svojich nových i budúcich členov a klientov krátke inštruktážne školenie užívateľov informačného systému.

 • Prvé úspešné emisie v NCDCP

  (Vytvorené: 12.08.2016 10:00)

  Po spustení ostrej prevádzky, ktorú sme ohlásili v júni t. r., Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zintenzívnil obchodnú komunikáciu s účastníkmi kapitálového trhu s cieľom osloviť ich s reálnou ponukou služieb zo svojho portfólia.