Oznamy

 • NCDCP sa stal členom existujúceho slovenského depozitára

  (Vytvorené: 25.07.2016 08:00, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. sa stal členom existujúceho Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej aj "CDCP").

 • Zverejnili sme Výročnú správu 2015

  (Vytvorené: 22.07.2016 10:20)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., formálne uzatvoril rok 2015 riadnym valným zhromaždením 22.6.2016, ktoré schválilo výročnú správu a účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2015.

 • Ponuka práce v NCDCP

  (Vytvorené: 18.07.2016 10:40)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľnej pracovnej pozície "IT manažér".

 • K T2S o krok bližšie

  (Vytvorené: 17.05.2016 16:00, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., uzatvoril rámcovú dohodu s Európskou centrálnou bankou vzťahujúcu sa k projektu pristúpenia do eurosystému zúčtovania a vyrovnania operácií na kapitálovom trhu (Projekt TARGET2-Securities, T2S).

 • NCDCP hlavným partnerom konferencie KAPITÁLOVÝ TRH 2016!

  (Vytvorené: 16.05.2016 08:00, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. uzavrel hlavný partnerský vzťah s organizátormi výročnej konferencie "KAPITÁLOVÝ TRH 2016", ktorá sa uskutoční 9. júna 2016 v Bratislave.