Oznamy

 • Štatistika NCDCP za február 2019

  (Vytvorené: 12.03.2019 17:40, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 28. februáru 2019.

 • Nový prevádzkový poriadok a vykonávacie predpisy

  (Vytvorené: 21.02.2019 13:35, Zdroj: NCDCP)

  Predstavenstvo NCDCP schválilo nové znenia Prevádzkového poriadku a dvoch vykonávacích predpisov. Nové verzie týchto dokumentov budú účinné od 6. marca 2019.

 • Januárová štatistika

  (Vytvorené: 08.02.2019 13:45, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., zverejnil štatistické údaje za prvý mesiac roka 2019.

 • Štatistika NCDCP za december a rok 2018

  (Vytvorené: 09.01.2019 14:15, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., zverejnil štatistické údaje podľa stavu k 31. decembru 2018.

 • PF 2019

  (Vytvorené: 27.12.2018 15:50, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. ďakuje všetkým svojim účastníkom, klientom, emitentom, dodávateľom a ostatným obchodným partnerom za spoluprácu v uplynulom roku.