Oznamy

 • Výročná správa NCDCP za rok 2019

  (Vytvorené: 03.07.2020 14:55, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) zverejnil svoju výročnú správu za účtovný rok 2019, ktorá bola schválená riadnym Valným zhromaždením NCDCP dňa 17. júna 2020.

 • Nový vykonávací predpis

  (Vytvorené: 01.07.2020 14:00, Zdroj: NCDCP)

  Predstavenstvo NCDCP schválilo nové znenie Vykonávacieho predpisu č. 2 k Prevádzkovému poriadku. Novela nadobudne účinnosť 15. júla 2020.

 • Májová štatistika NCDCP

  (Vytvorené: 03.06.2020 17:40, Zdroj: NCDCP)

  Zverejňujeme aktuálne výsledky činnosti NCDCP podľa stavu k 31.5.2020, resp. za prvých päť mesiacov tohto roka.

 • Štatistika za apríl 2020

  (Vytvorené: 06.05.2020 13:30, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 30. aprílu 2020.

 • Služby už aj osobne

  (Vytvorené: 03.05.2020 14:30, Zdroj: NCDCP)

  V nadväznosti na uvoľnenie opatrení prijatých pre zastavenia šírenia nákazy COVID-19 a v súlade s rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR pristúpil Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. s účinnosťou od 4. mája 2020 k úprave prevádzkového režimu pri poskytovaní služieb svojim účastníkom, emitentom a ostatným klientom, v rámci ktorej dochádza k zmierneniu prísnosti pravidiel zavedených 16.3.2020.