Oznamy

 • Novým účastníkom NCDCP je ARDAL

  (Vytvorené: 22.05.2018 15:05, Zdroj: NCDCP)

  Novým účastníkom Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., sa stala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), keď dňa 22.5.2018 deň nadobudli účinnosť príslušné zmluvné dokumenty uzatvorené medzi týmito inštitúciami.

 • NCDCP už tretí raz partnerom konferencie Kapitálový trh

  (Vytvorené: 16.05.2018 13:35, Zdroj: NCDCP)

  Na základe pozitívnych skúseností zo spolupráce z rokov 2016 a 2017 sa Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) rozhodol aj tento rok uzatvoriť partnerský vzťah s organizátormi výročnej medzinárodnej konferencie "KAPITÁLOVÝ TRH 2018".

 • Štatistika NCDCP za apríl 2018

  (Vytvorené: 09.05.2018 11:20, Zdroj: NCDCP)

  NCDCP zverejnil svoje štatistické údaje za mesiac apríl 2018 a k 30.4.2018.

 • Ďalší účastník schválený!

  (Vytvorené: 03.05.2018 13:05, Zdroj: NCDCP)

  V súlade s Prevádzkovým poriadkom NCDCP a na základe splnenia požadovaných kritérií Predstavenstvo NCDCP schválilo dňa 2. mája 2018 Žiadosť o prístup k službám Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. pre Národnú banku Slovenska.

 • Nová Zmluva o prístupe účastníka k službám NCDCP

  (Vytvorené: 27.04.2018 12:35, Zdroj: NCDCP)

  V nadväznosti na platnú legislatívu EÚ, najmä NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 909/2014, a v súlade s Obchodným zákonníkom, Prevádzkovým poriadkom NCDCP a príslušnými vykonávacími predpismi k Prevádzkovému poriadku NCDCP sme upravili vzorovú Zmluvu o prístupe účastníka k službám NCDCP.