Oznamy

 • Nový Prevádzkový poriadok už schválený!

  (Vytvorené: 16.06.2017 18:00, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., aktualizoval svoj prevádzkový poriadok. Zámerom jeho úpravy bolo zosúladenie s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 v platnom znení.

 • Štatistika NCDCP k 31.5.2017

  (Vytvorené: 02.06.2017 14:40, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) zverejnil svoje štatistické údaje podľa stavu k 31. máju 2017.

 • Voľné pracovné pozície

  (Vytvorené: 15.05.2017 15:50, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľných pracovných pozícií v rámci divízie obchodu a prevádzky.

 • Nové všeobecné obchodné podmienky nadobudli účinnosť!

  (Vytvorené: 11.05.2017 10:50, Zdroj: NCDCP)

  Upozorňujeme, že od 10. mája 2017 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP) k Zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno (VOP).

 • Zoznam členov NCDCP na webe

  (Vytvorené: 21.03.2017 17:35, Zdroj: NCDCP)

  Na našom webovom sídle odteraz nájdete zoznam členov Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., ktorý budeme priebežne aktualizovať.