Oznamy

 • Schválenie nových účastníkov NCDCP

  (Vytvorené: 16.04.2018 14:20, Zdroj: NCDCP)

  Portfólio účastníkov NCDCP by čoskoro mali rozšíriť dva nové subjekty, ktoré splnili príslušné podmienky legislatívy i Prevádzkového poriadku NCDCP.

 • Štatistika NCDCP za marec 2018

  (Vytvorené: 04.04.2018 13:35, Zdroj: NCDCP)

  NCDCP zverejnil svoje štatistické údaje za mesiac marec 2018 a k 31.3.2018.

 • Nový prevádzkový poriadok a vykonávacie predpisy

  (Vytvorené: 28.03.2018 09:05, Zdroj: NCDCP)

  Dňa 28. marca 2018 nadobudli účinnosť zásadné procesné dokumenty NCDCP: nové verzie Prevádzkového poriadku a Vykonávacieho predpisu č. 2 a súčasne tri nové vykonávacie predpisy týkajúce sa oblastí odsúhlasovania údajov na účtoch, postupu v prípade zlyhania účastníkov a kľúčových účastníkov.

 • Štatistika NCDCP za február 2018

  (Vytvorené: 06.03.2018 10:55, Zdroj: NCDCP)

  NCDCP zverejnil svoje štatistické údaje za mesiac február 2018 a k 28.2.2018.

 • Nové akciové zľavy NCDCP

  (Vytvorené: 27.02.2018 10:20, Zdroj: NCDCP)

  V snahe podporiť aktivity emitentov cenných papierov na slovenskom kapitálovom trhu, prichádza Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) od 27. februára s novými akciovými zľavami na vybrané poplatky za služby registrácie emisie investičných certifikátov a dlhopisov.