Oznamy

 • Septembrová štatistika NCDCP

  (Vytvorené: 05.10.2020 14:00, Zdroj: NCDCP)

  Zverejňujeme aktuálne výsledky činnosti NCDCP podľa stavu k 30.09.2020.

 • Mesačná štatistika NCDCP - august 2020

  (Vytvorené: 07.09.2020 14:05, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31. augustu 2020.

 • Novinky v oblasti SRD II

  (Vytvorené: 04.09.2020 13:40, Zdroj: NCDCP)

  Na webové stránky NCDCP pribudli nové pokyny a informácie týkajúce sa uplatňovania pravidiel SRD II (Shareholder Rights Directive II) v zmysle príslušnej legislatívy EÚ. Tieto pravidlá stanovujú požiadavky týkajúce sa identifikácie akcionárov a výkonu určitých práv akcionárov vo vzťahu emitentov k valným zhromaždeniam.

 • Nový prevádzkový poriadok a cenník

  (Vytvorené: 03.09.2020 07:05, Zdroj: NCDCP)

  3. septembra 2020 nadobudli účinnosť nové znenia Prevádzkového poriadku NCDCP a Cenníka NCDCP.

 • Júlová štatistika NCDCP

  (Vytvorené: 06.08.2020 13:50, Zdroj: NCDCP)

  Zverejňujeme aktuálne výsledky činnosti NCDCP podľa stavu k 31.07.2020.