Oznamy

 • Júlová štatistika NCDCP

  (Vytvorené: 06.08.2020 13:50, Zdroj: NCDCP)

  Zverejňujeme aktuálne výsledky činnosti NCDCP podľa stavu k 31.07.2020.

 • Zrušenie emisie

  (Vytvorené: 04.08.2020 15:25, Zdroj: NCDCP)

  NCDCP týmto informuje, že dňa 3.8.2020 bola zrušená emisia zaknihovaných investičných certifikátov emitenta Across Private Investments, o.c.p., a.s., ISIN SK4000017232.

 • Nový Vykonávací predpis č. 2 nadobudol účinnosť

  (Vytvorené: 15.07.2020 08:00, Zdroj: NCDCP)

  15. júla 2020 nadobudlo účinnosť nové znenie Vykonávacieho poriadku č. 2 k Prevádzkovému poriadku NCDCP.

 • Štatistika NCDCP za jún 2020

  (Vytvorené: 07.07.2020 13:40, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje obchodné výsledky podľa stavu k 30. júnu 2020.

 • Výročná správa NCDCP za rok 2019

  (Vytvorené: 03.07.2020 14:55, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) zverejnil svoju výročnú správu za účtovný rok 2019, ktorá bola schválená riadnym Valným zhromaždením NCDCP dňa 17. júna 2020.