Oznamy

 • Štatistika za apríl 2020

  (Vytvorené: 06.05.2020 13:30, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 30. aprílu 2020.

 • Služby už aj osobne

  (Vytvorené: 03.05.2020 14:30, Zdroj: NCDCP)

  V nadväznosti na uvoľnenie opatrení prijatých pre zastavenia šírenia nákazy COVID-19 a v súlade s rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR pristúpil Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. s účinnosťou od 4. mája 2020 k úprave prevádzkového režimu pri poskytovaní služieb svojim účastníkom, emitentom a ostatným klientom, v rámci ktorej dochádza k zmierneniu prísnosti pravidiel zavedených 16.3.2020.

 • Vo výročnej správe AGC aj o nás

  (Vytvorené: 10.04.2020 17:35, Zdroj: NCDCP)

  NCDCP sa minulý rok už po štvrtý raz zapojil do medzinárodného projektu výročného zberu údajov o depozitároch cenných papierov, ktorý organizuje svetová Asociácia globálnych správcov aktív (AGC). Aj z tohto dôvodu sa o účasti NCDCP zmieňuje jej Správa pre klientov a zúčastnené depozitáre za rok 2019.

 • Marcová štatistika NCDCP

  (Vytvorené: 07.04.2020 14:15, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31.3.2020.

 • Dôležité upozornenie pre klientov

  (Vytvorené: 16.03.2020 18:40, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením nákazy COVID-19 prijal nasledovné opatrenia, ktoré sú obsahom nasledujúceho oznámenia: