Oznamy

 • Štatistika NCDCP za november 2018

  (Vytvorené: 04.12.2018 13:10, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 30. novembru 2018.

 • Tretí raz s Asociáciou globálnych správcov aktív

  (Vytvorené: 12.11.2018 16:10, Zdroj: NCDCP)

  V súlade s uplatňovaním princípu transparentnosti sa NCDCP už tretí rok po sebe zapojil do medzinárodného projektu výročného zberu informácií pre Asociáciu globálnych správcov aktív (AGC) sídliacu v americkom Washingtone a výstup vo forme komplexného dotazníka zverejnil na svojom webovom sídle.

 • Októbrová štatistika NCDCP

  (Vytvorené: 06.11.2018 14:10, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31. októbru 2018.

 • ZENIT kapital je novým účastníkom NCDCP

  (Vytvorené: 29.10.2018 11:10, Zdroj: NCDCP)

  NCDCP má nového účastníka. Potom, čo Predstavenstvo centrálneho depozitára dňa 17.10.2018 schválilo preukázanie splnenia kritérií prístupu k službám Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., bola s novým účastníkom ZENIT kapital o.c.p., a.s. uzatvorená príslušná zmluva, ktorá nadobudla účinnosť 26. októbra 2018.

 • Zmena v prevádzkovom kalendári

  (Vytvorené: 10.10.2018 16:10, Zdroj: NCDCP)

  Vzhľadom na skutočnosť, že tohtoročný 30. október bude jednorazovým štátnym sviatkom, o čom dňa 12.9.2018 rozhodla Náradná rada Slovenskej republiky, upravili sme Prevádzkový kalendár NCDCP na rok 2018.