Oznamy

 • Štatistika NCDCP k 31.10.2017

  (Vytvorené: 06.11.2017 15:40, Zdroj: NCDCP)

  NCDCP zverejnil svoje štatistické údaje podľa stavu k 31. októbru 2017.

 • Nový Prevádzkový poriadok a Cenník služieb nadobudli účinnosť

  (Vytvorené: 30.10.2017 10:15, Zdroj: NCDCP)

  V nadväznosti na prechod NCDCP na platformu T2S k 30.10.2017 nadobudli účinnosť aj nové základné dokumenty centrálneho depozitára: Prevádzkový poriadok NCDCP a Cenník služieb NCDCP.

 • NCDCP úspešne prešiel na jednotnú európsku platformu T2S

  (Vytvorené: 30.10.2017 09:45, Zdroj: NCDCP)

  V piatok 27. októbra 2017 Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), úspešne prešiel na jednotnú platformu Európskej centrálnej banky TARGET2-Securities (T2S). 30. október, ktorý je prvým obchodným dňom v nových podmienkach po integrácii, sa rozbehol hladko a bez problémov. Pre klientov NCDCP súčasne začali platiť novelizované verzie prevádzkového poriadku a cenníka služieb.

 • Hľadáme nových kolegov!

  (Vytvorené: 27.10.2017 17:45, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. hľadá do svojho tímu nové posily. Ak sa zaujímaš o problematiku cenných papierov alebo si doma v oblasti informačných technológií, pozri si našu ponuku voľných pracovných miest.

 • Nové znenie Prevádzkového poriadku

  (Vytvorené: 16.10.2017 16:45, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., zverejnil nové znenie Prevádzkového poriadku, ktoré nadobudne účinnosť 30. októbra 2017. Zmeny v tomto zásadnom dokumente vyplynuli z nových podmienok, v ktorých náš centrálny depozitár začne pôsobiť po migrácii do systému T2S.