Oznamy

 • Dôležité upozornenie pre klientov

  (Vytvorené: 16.03.2020 18:40, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením nákazy COVID-19 prijal nasledovné opatrenia, ktoré sú obsahom nasledujúceho oznámenia:

 • Štatistika NCDCP k 29.02.2020

  (Vytvorené: 03.03.2020 15:40, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 29. februáru 2020.

 • Na Slovensku bude jeden centrálny depozitár cenných papierov

  (Vytvorené: 21.02.2020 11:15, Zdroj: CDCP a NCDCP)

  Na Slovensku bude pôsobiť a poskytovať svoje služby jeden centrálny depozitár cenných papierov. Snahu urobiť spoločné kroky na zjednotenie dvoch súčasných depozitárov urobili Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. a Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. podpisom memoranda o porozumení a spolupráci, ku ktorému sa pripojili aj ich akcionári Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Zjednotený depozitár bude spĺňať súčasné požiadavky európskej legislatívy a medzinárodných štandardov.

 • Januárová štatistika NCDCP

  (Vytvorené: 05.02.2020 14:00, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31. januáru 2020.

 • Štatistika NCDCP za december a rok 2019

  (Vytvorené: 10.01.2020 15:35, Zdroj: NCDCP)

  NCDCP zverejnil vybrané štatistické údaje podľa stavu k 31. decembru 2019.