Oznamy

 • Systém vyrovnania NCDCP uznaný za spôsobilý na používanie v úverových operáciách Eurosystému!

  (Vytvorené: 14.09.2017 17:35, Zdroj: NCDCP)

  Na základe výsledkov hodnotenia vykonaného Európskou centrálnou bankou (ECB) Rada guvernérov národných centrálnych bánk krajín eurozóny vydala rozhodnutie, ktoré konštatuje, že Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), spĺňa všetky požadované kritériá pre označenie jeho systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi za spôsobilý a oprávnený na používanie v úverových operáciách Eurosystému („eligible securities settlement system“).

 • Štatistika NCDCP k 31.8.2017

  (Vytvorené: 06.09.2017 14:35, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) zverejnil svoje štatistické údaje podľa stavu k 31. augustu 2017.

 • Úprava pravidiel v systéme vyrovnania transakcií

  (Vytvorené: 04.09.2017 15:10, Zdroj: NCDCP)

  V nadväznosti na požiadavky tzv. regulačných technických predpisov Európskej komisie (RTS) Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. doplnil metodické postupy vo Vykonávacom predpise č. 2 k Prevádzkovému poriadku NCDCP – Postup Depozitára a účastníkov systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi.

 • Výpadok pevnej telefónnej siete

  (Vytvorené: 31.08.2017 17:45, Zdroj: NCDCP)

  Oznamujeme našim účastníkom, klientom a partnerom, že v súvislosti s plánovanou migráciou pevnej telefónnej siete očakávame v pondelok, 4. septembra 2017 približne od 12:00 do 18:00 hod. výpadok tzv. VoIP služieb, ktorý sa prejaví nedostupnosťou pevných telefónnych liniek NCDCP.

 • Nové vzorové formuláre už na webe!

  (Vytvorené: 31.08.2017 16:55, Zdroj: NCDCP)

  V nadväznosti na nový Prevádzkový poriadok NCDCP, ktorý nadobudol účinnosť 3. júla 2017, a v súlade s novými pravidlami európskej legislatívy sme pre klientov a záujemcov o služby Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. pripravili a zverejnili nové vzorové dokumenty, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu s NCDCP.