Oznamy

 • Májová štatistika NCDCP

  (Vytvorené: 10.06.2019 16:40, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil svoje výsledky podľa stavu k 31. máju 2019.

 • Výročná správa NCDCP za rok 2018

  (Vytvorené: 28.05.2019 15:15, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), zverejnil Výročnú správu za rok 2018, ktorá bola schválená riadnym Valným zhromaždením NCDCP dňa 24. apríla 2019.

 • Partnerstvo konferencie Kapitálový trh pokračuje

  (Vytvorené: 24.05.2019 15:30, Zdroj: NCDCP)

  Už po štvrý raz sa NCDCP rozhodol uzatvoriť partnerský vzťah s organizátormi výročnej medzinárodnej konferencie "KAPITÁLOVÝ TRH 2019", ktorá sa uskutoční v dňoch 6. a 7. júna 2019.

 • Štatistika NCDCP za apríl 2019

  (Vytvorené: 09.05.2019 15:15, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zverejnil výsledky svojich aktivít podľa stavu k 30. aprílu 2019.

 • NCDCP súčasťou výročnej správy AGC

  (Vytvorené: 08.04.2019 16:55, Zdroj: NCDCP)

  V nadväznosti na minuloročnú participáciu NCDCP na medzinárodnom projekte výročného zberu údajov o depozitároch organizovanom Asociáciou globálnych správcov aktív (AGC) sa o našom depozitári zmieňuje aj jej Správa pre klientov a zúčastnené depozitáre za rok 2018.