Výročné správy

 • Výročná správa NCDCP za rok 2017

  Výročná správa Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP) za rok 2017 bola schválená riadnym Valným zhromaždením NCDCP, ktoré sa konalo dňa 12.6.2018.

  Link na dokument: Výročná správa NCDCP za rok 2017 (4314 kB)

 • Výročná správa NCDCP za rok 2016

  Výročná správa Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP) za rok 2016 bola schválená riadnym Valným zhromaždením NCDCP, ktoré sa konalo dňa 7.6.2017. Súčasťou dokumentu je okrem vlastnej výročnej správy aj Správa nezávislého audítora o overení Individuálnej ročnej účtovnej závierky NCDCP k 31.12.2016 a Individuálna ročná účtovná závierka NCDCP zostavená k 31.12.2016.

  Link na dokument: Výročná správa NCDCP za rok 2016 (23825 kB)

 • Výročná správa NCDCP za rok 2015

  Výročná správa Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., za rok 2015 bola schválená na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 22.6.2016. Dokument okrem vlastnej výročnej správy obsahuje správu nezávislého audítora, dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2015 a poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015.

  Link na dokument: Výročná správa NCDCP za rok 2015 (17451 kB)

 • Výročná správa NCDCP za rok 2014

  Výročná správa Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP) za rok 2014 obsahuje okrem vlastnej výročnej aj Správu nezávislého audítora k Individuálnej ročnej závierke NCDCP k 31.12.2014 a Individuálnu ročnú účtovnú závierku NCDCP k 31.12.2014.

  Link na dokument: Výročná správa NCDCP za rok 2014 (14691 kB)