Účasť na konferencii Kapitálový trh 2015

(Vytvorené: 15.06.2015 16:25, Zdroj: NCDCP)

Prvý raz od založenia vyslal Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. svojich zástupcov na špecializovanú odbornú konferenciu Kapitálový trh 2015, ktorá sa konala 11. júna 2015.

Bohatý odborný program konferencie sa niesol v slávnostnej atmosfére 20. výročia vzniku Asociácie obchodníkov s cennými papiermi, ktorá zastupuje záujmy inštitúcií pôsobiaciach na slovenskom kapitálovom trhu, a je aj organizátorom konferencie Kapitálový trh.

Nielen zástupcov NCDCP osobitne zaujímala prezentácia na tému "Napĺňanie vládnej koncepcie v praxi", obsahom ktorej bol aktuálny stav a najbližšie kroky v realizácii projektu v zmysle Koncepcie rozvoja kapitálového trhu na Slovensku, v súlade s ktorou náš depozitár aj vznikol. Prezentáciu predniesol zástupca Ministerstva financií SR p. Roman Turok-Heteš.

V programe konferencie nechýbali ani ďalšie zaujímavé témy, ako napr. "Neštandardné menové opatrenia ECB a ich možný vplyv na kapitálový trh" (Karol Mrva, NBS), "Ako v súčasnosti vnímať situáciu na globálnych trhoch?" (Richard Tóth, Privatbanka, a.s.) alebo "Zodpovednosť za prospekt emitenta" (Peter Jedinák, Allen & Overy).

Pre Národný centrálny depozitár cenných papierov bola účasť na konferencii významná aj z pohľadu nadviazania spolupráce s organizátormi konferencie a avizovania svojej existencie ako novej infraštruktúrnej súčasti súčasti slovenského kapitálového trhu.

 (Foto: NCDCP)