Pracovné stretnutie s partnerským depozitárom v Prahe

(Vytvorené: 27.03.2015 13:30, Zdroj: NCDCP)

V dňoch 24. – 25. marca 2015 sa v Prahe stretli členovia prípravného tímu Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. s kolegami z partnerského českého Centrálneho depozitára cenných papierov.

Predmetom stretnutia bolo získanie cenných skúseností z obdobia budovania českého depozitára a výmena informácií z pôsobenia a postavenia oboch depozitárov v rámci národných kapitálových trhov. Centrální depozitář cenných papírů ako člen nadnárodných burzových skupín PX a CEESEG je pre NCDCP zaujímavým zdrojom poznatkov z fungovania kapitálového trhu a poskytovania služieb depozitárov v európskom meradle.