NCDCP sa zapojil do Európskeho prieskumu podnikov

(Vytvorené: 28.08.2019 10:55, Zdroj: NCDCP)

NCDCP sa prvý raz od svojho vzniku zúčastnil nadnárodného Európskeho prieskumu podnikov. Okrem toho, že poskytnuté informácie majú ambíciu zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov a možnosti ich odborného vzdelávania, sa príspevky získané z odmien za vyplnené dotazníky použijú na ušľachtilý cieľ – pomoc deťom.

Cieľom Európskeho prieskumu podnikov, ktorý sa koná každé štyri roky, je lepšie porozumieť otázkam týkajúcim sa organizácie práce a využitia zručností, ako aj odbornej prípravy zamestnancov a rozvoja ich zručností v kontexte príležitostí a obmedzení, ktoré ponúka podnikateľské prostredie.

Prieskum v prvej polovici roka 2019 zorganizovali európske inštitúcie Eurofound – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok a Cedefop – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania. Správa o výsledkoch prieskumu európskych podnikov za rok 2019 bude uverejnená na jeseň 2020.

Za každý vyplnený dotazník bola stanovená odmena 5 EUR a prieskumu sa zúčastnilo celkovo 367 zástupcov firiem. Vyzbieraná čiastka poputuje nadácii Hodina deťom.