NCDCP sa predstavil účastníkom platformy T2S

(Vytvorené: 17.09.2015 14:15, Zdroj: NCDCP)

V dňoch 15. a 16. septembra 2015 sa v budove belgickej centrálnej banky (NBB) v Bruseli konalo 15. zasadnutie Riadiacej skupiny centrálnych depozitárov cenných papierov zúčastňujúcich sa na projekte TARGET2-Securities (T2S). Na základe oficiálnej pozvánky sem Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. vyslal svojich zástupcov, aby v rámci programu rokovania predstavili európskym partnerom nový slovenský depozitár, jeho zámery a plány, osobitne z hľadiska strategického cieľa prejsť na platformu T2S.

Cieľom projektu T2S je maximalizácia bezpečnosti a výkonnosti vyrovnania transakcií s cennými papiermi a dosiahnutie  vykonávania cezhraničného vyrovnania na rovnakej úrovni a za rovnakých cenových podmienok ako domáce vyrovnanie. NCDCP ústami svojich delegovaných zástupcov, riaditeľa divízie obchodu a prevádzky Andreja Sinicyna a vedúceho kancelárie generálneho riaditeľa Ivana Straku, deklaroval okamžitú pripravenosť zapojiť sa do projektu T2S, vrátane účasti na práci všetkých skupín a výborov, čo má byť v krátkej dobe formálne potvrdené aj podpísaním Rámcovej dohody T2S.

NCDCP dostal na zasadnutí riadiacej komisie pozitívnu spätnú väzbu v podobe prísľubu odbornej podpory zo strany manažmentu projektu i jednotlivých účastníkov, čo bolo zdôraznené aj počas neformálnych rozhovorov so zástupcami európskych centrálnych depozitárov.

Fotogaléria

(foto: Ivan Straka, NCDCP)