Navštívili nás partneri z Maďarska

(Vytvorené: 30.09.2015 13:55, Zdroj: NCDCP)

Na pozvanie vedenia Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. nás 29. septembra 2015 navštívili zástupcovia maďarského centrálneho depozitára cenných papierov KELER Ltd.. Delegáciu viedol riaditeľ pre stratégiu a klientske vzťahy Péter Csiszér.

Hlavným zámerom stretnutia bolo nadviazanie partnerských vzťahov medzi oboma depozitármi, ktoré okrem krátkej zemepisnej vzdialenosti spája viacero spoločných charakteristík – o. i. členstvo našich krajín v Európskej únii a záujem vstúpiť do klubu depozitárov fungujúcich na platforme TARGET2-Securities (T2S).

Partneri z Budapešti sa zaujímali najmä o projekt a stratégiu nového slovenského centrálneho depozitára, ale tiež o legislatívne podmienky domáceho kapitálového trhu. Pracovné stretnutie, ktoré prebiehalo v priateľskom duchu, malo pre NCDCP význam aj z hľadiska prísľubu zdieľania skúseností z prípravy na prechod do systému T2S od maďarského partnera. Zástupcov NCDCP tiež zaujímali otázky organizácie, predmetu činnosti a rozsahu služieb poskytovaných spoločnosťou KELER, ktorá existuje už od roku 1993. Jej akcionármi sú Maďarská národná banka a Budapeštianska burza cenných papierov. 

Zástupcovia oboch depozitárov na pracovnom obede po skončení rokovaní. Zľava: Kristóf Matuszka, Péter Csiszér a Dóra Dudinszki (KELER), Zuzana Libičová, Ivan Ďuriš a Ivan Straka (NCDCP). Foto: NCDCP