Národný centrálny depozitár cenných papierov sa predstavil bankám

(Vytvorené: 22.06.2015 14:00, Zdroj: NCDCP)

Zástupcovia Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., sa stretli s predstaviteľmi komerčných bánk pôsobiacich na slovenskom kapitálovom trhu a predstavili im projekt prípravy a budúcej prevádzky. Hlavnou náplňou národného depozitára má byť infraštruktúrna podpora slovenského kapitálového trhu.

Cieľom stretnutia konaného na pôde Inštitútu bankového vzdelávania NBS bolo informovať banky ako potencionálnych partnerov depozitára cenných papierov o dôvodoch jeho zriadenia, organizačných a personálnych predpokladoch jeho fungovania, pripravovaných službách a produktoch. Okrem toho hovorili aj o komunikačných a informačných systémoch, osobitne z pohľadu ich bezpečnosti a užívateľských nárokov.

„Týmto stretnutím začíname intenzívnu komunikáciu s inštitucionálnymi hráčmi na kapitálovom trhu. Budeme ich priebežne informovať o stave realizácie nášho projektu a očakávame od nich podnety, ktorými sa mienime veľmi vážne zaoberať, aby sme pre nich, ako budúcich členov a klientov pripravili maximálne optimálne, moderné a efektívne riešenia,“ uviedol Ľubor Jenis, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národného centrálneho depozitára cenných papierov.

Diskusii s bankármi, dominovali technické otázky, napríklad k nastaveniu systémov a ich funkcionalitám. Bankári sa zaujímali aj o typy účtov cenných papierov, ktoré nový depozitár plánuje viesť, osobitne vo vzťahu k legislatíve upravujúcej oblasť tzv. konečných užívateľov výhod.

Fotogaléria

(foto: Ivan Straka, NCDCP)