Stránkové hodiny

Pondelok

 9:00 – 15:00 hod.

 Utorok

 9:00 – 15:00 hod.

 Streda 

 9:00 – 15:00 hod.

 Štvrtok

 9:00 – 15:00 hod.

 Piatok

 Nestránkový deň

Zamestnanci oddelenia emisií a informačných povinností Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. sú pripravení dohodnúť sa na osobnom stretnutí u nás aj v individuálnom čase mimo stránkových hodín na telefónnych číslach  02/48215 555, 02/48215 522, 02/48215 543 alebo prostredníctvom emailovej adresy zoznamakcionarov@ncdcp.sk