Projekt jednoduchej spoločnosti na akcie už v praxi

(Vytvorené: 15.05.2017 15:30, Zdroj: NCDCP)

Už od začiatku tohto roka je účinný zákon o jednoduchej spoločnosti na akcie (JSA) predstavujúcej flexibilnú právnu formu podnikania, ktorá má predpoklady pri optimálnom nastavení cenových pravidiel stať sa obľúbenou voľbou v prípade start-upov. Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., funguje ako prirodzený partner projektov tohto typu, keď bol poverený vedením registrov akcionárov JSA a príslušných osobitných práv viažucich sa k vlastníctvu akcií.

NCDCP je po technickej, personálnej i logistickej stránke pripravený poskytovať služby v spojitosti s registráciou akcií i osobitných práv. Na webovom sídle NCDCP v sekcii JSA / Podpora start-upov sú uvedené okrem všetkých potrebných informácií o jednoduchej spoločnosti na akcie aj návody ako postupovať pre emitentov akcií JSA i akcionárov JSA, verejne dostupné registre akcionárov JSA, registre práv pridať sa k prevodu akcií a práv požadovať prevod akcií, ako aj interaktívne formuláre s možnosťou ich okamžitého vyplnenia v elektronickej forme.


Pri zakladaní JSA majú dôležité miesto členovia NCDCP, pretože len prostredníctvom nich majú možnosť akcionári JSA zaevidovať akcie na svojom majetkovom účte cenných papierov, ktoré si u nich zriadia. Tieto služby poskytujú zatiaľ dvaja členovia NCDCP: JELLYFISH o.c.p., a.s.OTP Banka Slovensko, a.s..

Záujemcom o služby spojené s registráciou JSA a nadväzujúce úkony je okrem telefonických liniek NCDCP k dispozícii 24 hodín emailová schránka jsa@ncdcp.sk a webový Kontaktný formulár.